BAUSKA /ŁOTWA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Bauska (lit. Bauskė, niem., Bauske, hist. nazwa polska: Bowsk, jidysz בויסק, Bojsk) – miasto w południowej części Semigalii na Łotwie, położone niedaleko granicy z Litwą. Jego największą atrakcją są ruiny XV-wiecznego Zamku Bowskiego.
bauska_2.jpg
Bowsk po raz pierwszy wspominany jest w 1443 r. Jego historia wiąże się nierozerwalnie z dziejami inflancką gałęzią zakonu krzyżackiego. W latach 1443 – 1456 Zakon wybudował w tym miejscu, nieopodal miejscowości Vairogmiests, zamek Bauskenberg. Wzniesiono go w widłach rzek Mēmele (Niemenek) i Mūsa (Musza), które łącząc się tworzą Lelupę. Była to największa twierdza w całym regionie, broniąca dostępu na Litwę oraz do późniejszej domeny Radziwiłłów – Birż. W 1561 r. wraz z całymi Inflantami Bowsk został przyłączony jako ziemie lenne do Rzeczypospolitej. W 1584 r. połączono Vairogmiests i osadę zamkową Bauska w jeden organizm. Dziesięć lat później, w 1594 r., powstał w niej pierwszy murowany kościół pod wezwaniem Ducha Świętego. W 1609 r. lennik Rzeczypospolitej, książę Fryderyk Kettler, nadał Bowskowi prawa miejskie i herb przedstawiający lwa na czerwonym polu. Kolejny przywilej – budowy ratusza – miasto otrzymało w 1615 r.
Obecnie ze średniowiecznej siedziby zakonu kawalerów mieczowych pozostały ruiny, natomiast renesansowy pałac, którego odbudowę rozpoczęto w 1973, został w pełni odrestaurowany.
Po zajęciu Mitawy przez Szwedów w 1622 r. zamek w Bowsku stał się siedzibą książąt Kurlandii. Zdobyty przez Szwedów 27 września 1625 r. i znacząco przez nich umocniony stał się na kilka lat ich bazą wypadową na okoliczne ziemie litewskie. Próby odbicia zamku przez dłuższy czas spełzały na niczym. 18 lutego, dzięki przygotowanej zasadzce w pobliżu twierdzy, Litwini zadali Szwedom pewne straty. Również na początku lipca 1626 r. oddział wojewodzica smoleńskiego Mikołaja Abramowicza rozgromił grupę 110 żołnierzy szwedzkich, którzy wyszli z twierdzy, biorąc do niewoli 30 jeńców. Jednak dopiero 18 maja 1628 r. Szwedzi poddali zamek wojskom wojewody smoleńskiego Aleksandra Gosiewskiego. Po raz ostatni Szwedzi zdobyli Bowsk w 1658 r. Opuścili go już jednak dwa lata później na mocy pokoju oliwskiego w 1660 r.
Budowę zamku inflancka gałąź zakonu krzyżackiego rozpoczęła w latach 1443–1456 za czasów mistrza krajowego Heidenreicha I. W różnym zakresie był rozbudowywany do końca XVI wieku. Zamek stanowił ostatnią fortecę wybudowaną przez zakon dla ochrony granic pomiędzy Liwonią i Litwą oraz w celu kontroli handlu pomiędzy Litwą i Rygą. W latach 1561–1562 zamek stał się własnością arcybiskupa Rygi Wilhelma Hohenzollerna a po sekularyzacji zakonu krzyżackiego w Inflantach w 1562 zamek został siedzibą książąt Kurlandii i Semigalii, będących od 1562 roku lennikami króla Zygmunta Augusta. Pod koniec XVI wieku Gotthard Kettler przebudował i rozbudował zamek zamieniając go w ufortyfikowaną manierystyczną rezydencję. W 1587 książę przeniósł się na stałe do zamku, który od tej pory stanowił siedzibę księstwa aż do 1596, kiedy to zgodnie z wolą księcia Gottharda księstwo zostało podzielone pomiędzy jego synów Fryderyka i Wilhelma a siedzibę księstwa Semigalii przeniesiono do Mitawy.
Latem 1625 w trakcie wojny polsko-szwedzkiej zamek opanował Gustaw II Adolf dzięki zdrajcy, który poinformował o niebronionym oknie w piwnicy. Żołnierze szwedzcy wtargnęli do zamku i bez trudu go opanowali, gdyż garnizon liczył 30 osób (w tym 18 chorych). W czasie tego ataku starosta bowski Butler został zabity. Do chwili zawarcia pokoju oliwskiego w 1660 zamek przechodził z rąk do rąk pomiędzy Polską i Szwecją, co potęgowało jego destrukcję. Ostatecznie w 1706 w czasie III wojny północnej zarówno zamek jak i pałac zostały wysadzone i od tego czasu pozostając niezamieszkane popadały w ruinę.
Tags: , ,

Kontakt

Tu skontaktujesz się najszybciej ...


NAPISZ

Śledź mnie w Social Media


copyright © created by Adam Zdunek [2018]

Search