JAŁÓWKA /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Jałówka – wieś (dawniej miasto) w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim. Jałówka uzyskała lokację miejską w 1545 roku, zdegradowana przed 1897 rokiem. W II RP siedziba gminy Jałówka w powiecie wołkowyskim.
jalowka_2.jpg
Prawa miejskie (magdeburskie) otrzymała w 1545, za czasów króla Zygmunta I Starego. Miasto królewskie położone w końcu XVIII wieku w starostwie niegrodowym jałowskim w powiecie wołkowyskim województwa nowogródzkiego. W czasie powstania styczniowego miejsce zgrupowań powstańców – patriotów. Przed II wojną światową miasteczko, zamieszkiwane przez ok. 4000 osób, z tego połowę stanowiła ludność żydowska. Funkcjonowały dwie parafie (dwa kościoły) rzymskokatolickie – Przemienienia Pańskiego i św. Antoniego (obecnie w ruinie), dwie synagogi oraz cerkiew prawosławna. Od sierpnia 1941 do lipca 1944 znajdował się tam areszt niemieckiej żandarmerii, w którym przetrzymywano mieszkańców Jałówki i okolicznych wsi, których następnie wywożono na roboty przymusowe do III Rzeszy, obozów koncentracyjnych i więzień. Jesienią 1942 ludność żydowską wywieziono do obozu przejściowego w Wołkowysku. Po 1945 w Jałówce znajdowała się strażnica WOP.
Do dziś zachował się miejski układ przestrzenny Jałówki z rynkiem – parkiem w centrum.
Ciekawą atrakcją Jałówki są ruiny neogotyckiego kościoła p.w. Św. Antoniego zbudowanego na pocz. XX wieku przez ks. prob. Józefa Kartanowicza. Poświęcenia kościoła dokonał w 1919 roku dziekan wołkowyski – ks. Nikodem Tarasewicz. Jednowieżowa świątynia została wzniesiona w stylu neogotyckim. W ruinach zachowały się charakterystyczne dla tego stylu strzeliste okna zakończone ostrym łukiem.
Historia parafii katolickich w Jałówce jest dość skomplikowana ze względu na zawiłe losy przygranicznej miejscowości. W drugiej połowie XIX wieku władze carskie odebrały mieszkańcom pierwotnie katolicką świątynię i rozpoczęły nawracanie na prawosławie. Mieszkańcy Jałówki nie poddali się tym represjom i usilnie starali się o pozwolenie na budowę własnego kościoła. Na początku XX wieku udało się powołać parafię katolicką pw. św. Antoniego. W 1919 roku, po odzyskaniu przez Polskę niepodległości władze oddały katolikom przerobiony na cerkiew kościół. Poświęcono go 25 VI 1922 r. pw. Przemienienia Pańskiego i św. Michała. Spowodowało to funkcjonowanie jednocześnie dwóch parafii katolickich w Jałówce. Sytuacja taka istniała do 1944 roku, kiedy to wycofujące się z frontu wojska niemieckie wysadziły wieżę kościoła i bardzo mocno uszkodziły kościół św. Antoniego. Po decyzji władz kurii w 1957 roku o nieodbudowywaniu zburzonego kościoła, mieszkańcy skupili się wokół świątyni Przemienienia Pańskiego.
Ruiny kościoła w Jałówce stały się atrakcją turystyczną. Porośnięte brzózkami szczyty ruin wzbudzają ogromne zainteresowanie i tworzą niesamowitą scenerię do zdjęć. Tuż za ruinami przebiega granica naszego państwa z Białorusią. Niedaleko kościoła znajduje się także stary cmentarz katolicki położony w Lesie Jałowskim, przy szosie biegnącej do granicy.
Tags: , ,

Kontakt

Tu skontaktujesz się najszybciej ...


NAPISZ

Śledź mnie w Social Media


copyright © created by Adam Zdunek [2018]

Search