LEŚNIEWO /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Leśniewo (niem. Fürstenau) – wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim. Wieś znajduje się przy południowo-zachodnim brzegu Jeziora Rydzówka. Wyspy i mały półwysep przy leśniczówce Rydzówka stanowią rezerwat ptactwa wodnego oraz ptaków, zatrzymujących się tu w trakcie przelotów. Na północny zachód od wsi znajduje się Diabla Góra. Na zachód od wsi przebiega Kanał Mazurski, w pobliżu wsi znajdują się dwie nieukończone śluzy (Leśniewo Górne i Leśniewo Dolne).
lesniewo_2.jpg
Projekt budowy Kanału Mazurskiego, który powstał pod koniec XIX wieku, opierał się na wcześniejszych pracach braci polskich, którzy osiedli na terenie Prus Książęcych. W XVII w. Józef Naronowicz-Naroński opracował dokładne mapy jezior i plan połączenia kanałem rzeki Pregoły z Niemnem, a kontynuator jego prac Samuel Suchodolec opracował projekt kanału mającego połączyć jez. Śniardwy z jez. Niegocin i dalej z rzeką Pregołą. Wraz z budową kanałów pomiędzy mazurskimi jeziorami, która rozpoczęła się w 1764 roku, zaczęto coraz poważniej rozważać pomysł połączenia ich nowym kanałem z Bałtykiem. Spośród kilku możliwych wariantów wybrano – jako najlepiej uzasadnioną ekonomicznie – trasę łączącą jezioro Mamry z rzeką Łyną. Ostateczny projekt budowy Kanału Mazurskiego ukończono w 1907 roku i został on ostatecznie przyjęty przez Pruski Parlament Krajowy 14 maja 1908 roku.
Budowę kanału oficjalnie rozpoczęto w kwietniu 1911 roku. Wybuch I wojny światowej wymusił pierwszą w historii budowy przerwę. Do 1914 roku wykonano 3/4 robót ziemnych, ukończono większość obiektów pomocniczych i rozpoczęto budowę trzech śluz. W 1919 roku, decyzją Pruskiego Ministerstwa Robót Publicznych prace zostały wznowione. Trudna sytuacja gospodarcza na początku lat 20. wymusiła kolejną przerwę. Formalną decyzję o wstrzymaniu robót wydał w 1922 roku Minister Komunikacji Rzeszy (pod którego jurysdykcją inwestycja znajdowała się od 1920 roku), jednak prace zabezpieczające trwały jeszcze przez dwa lata. Do tego czasu wykonano 20 km kanału, 10 km było w budowie, ukończono wszystkie przepusty, spusty i groble, a także większość mostów. Rozpoczęto prace przy większości śluz, a jedną z nich – Drużbę I – ukończono. Inwestycję podjęto ponownie w roku 1934. Początkowo tempo prac było szybkie i do 1936 roku ukończono koryto kanału na odcinku Łyna – jez. Rydzówka oraz drugą śluzę (Drużba II). W znacznym stopniu zaawansowania była też budowa śluz Ozierki i Piaski. Wybuch II wojny światowej i związany z tym odpływ siły roboczej spowodował drastyczne zmniejszenie tempa prac. Prace przy budowie Kanału Mazurskiego wstrzymano ostatecznie w 1942 roku, a w roku 1944 większość mostów na kanale została wysadzona w celu powstrzymania radzieckiej ofensywy. Po zakończeniu wojny nie podjęto już prac nad dokończeniem budowy. Stopień zaawansowania całości inwestycji szacuje się na 90%, przy czym koryto kanału zostało wykonane na całej jego długości, chociaż nie zdołano już podłączyć do niego wszystkich śluz.
W momencie przerwania budowy kanału, stan zaawansowania prac na odcinku znajdującym się obecnie po stronie polskiej był najmniejszy. Większość urządzeń hydrotechnicznych nie została ukończona i nie zostały one do kanału przyłączone. Do wyjątków należy śluza Piaski (obecnie jedyny w pełni wyposażony i czynny obiekt tego typu na trasie kanału) wraz ze znajdującą się w pobliżu sprawną bramą bezpieczeństwa. Szerokość kanału od jeziora Mamry do miejscowości Leśniewo wynosi od 20 do 25 m, przy głębokości 1,4–1,8 m. Woda znajduje się w obwałowaniach wynoszących się nad okoliczny teren. Kanał zaślepiony jest groblą ziemną przed Leśniewem. Na odcinku bez wody do jeziora Rydzówka znajdują się dwie śluzy (śluza Leśniewo Górne i śluza Leśniewo Dolne).
Śluza w Leśniewie Górnym ma 46 m długości, 21 m wysokości i 7,5 m szerokości. Śluza w Leśniewie Górnym jest pierwszym obiektem od strony jeziora Mamry. Znajduje się na 4,35 km od początku kanału. Komora śluzy ma głębokość 21 m, szerokość 7,5 m i długość 46 m. Dzięki niej można było pokonać 17-metrową różnicę poziomów. Tyle tylko, że w konstrukcji betonowej nie zamontowano zamknięcia w postaci zasuwy stalowej, ale przede wszystkim nie zdążono połączyć jej z korytem kanału. Ślad po nazistowskim orle wskazuje czasokres, kiedy budowano śluzę.
Śluza Leśniewo Dolne (Fürstenau II) na 5,14 km od początku kanału. Śluza komorowa, żelbetowa, dokowa o długości całkowitej – ok. 66m, długość użytkowa komory śluzy - 45m, szerokość - 7,7m. Spad – 17,2m. Budowę rozpoczęto po 1935 roku. Wykonano zaledwie część korpusu budowli. Stan zaawansowania budowli w ok. 20%. Projektowane zamknięcia na głowie górnej – wrota wsporne, na głowie dolnej – zasuwa stalowa, płaska. Przewidywany był jeden zbiornik oszczędnościowy. Na głowie dolnej zaprojektowany był most drogowy żelbetowy.
Tags: , ,

Kontakt

Tu skontaktujesz się najszybciej ...


NAPISZ

Śledź mnie w Social Media


copyright © created by Adam Zdunek [2018]

Search