OSTROMECKO /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Ostromecko (niem. Ostrometzko) – wieś w Polsce, położona w województwie kujawsko-pomorskim. Ma charakter wsi podmiejskiej i letniskowej położonej w ciekawym topograficznie i przyrodniczo terenie. Od wschodu otoczona jest lasami, a od zachodu równiną zalewową Wisły. O wartości przyrodniczej terenu świadczy bezpośrednie sąsiedztwo dwóch rezerwatów przyrody: Lasu Mariańskiego (gdzie od 1894 roku eksploatowane są m.in. źródła wody mineralnej) oraz Wielkiej Kępy Ostromeckiej (jednego z najstarszych rezerwatów w województwie kujawsko-pomorskim). Najcenniejszym obiektem we wsi jest zespół pałacowo-parkowy.
ostromecko_2.jpg
W okresie piastowskim Ostromecko i okolice związane było politycznie z dzielnicą mazowiecką wchodząc w skład monarchii wczesnopiastowskiej. Wieś wchodziła w skład kasztelanii chełmińskiej. W okresie wczesnego średniowiecza była osadą obronną, mającą charakter gródka rycerskiego położonego między grodami Kamieniec oraz Pień. Rezydencją właściciela była budowla z drewna zlokalizowana w pobliżu obecnego starego pałacu oraz gródek Vogelsang przy przeprawie przez Wisłę. 21 marca 1231 roku biskup Chrystian przekazał całą darowiznę Konrada Mazowieckiego (w tym Ostromecko) we władanie zakonu krzyżackiego. W okresie panowania krzyżackiego (1228-1466) Ostromecko występowało w dokumentach pod mianem castrum (łac. miejsce warowne, zamek, twierdza), a później jako oppidum (łac. miejsce obronne, miasteczko). W 1454 Ziemię Chełmińską opanowali przedstawiciele Związku Pruskiego, którzy wypowiedzieli posłuszeństwo wielkiemu mistrzowi krzyżackiemu. Po zakończeniu wojny trzynastoletniej w 1466 nastąpiła inkorporacja Ziemi Chełmińskiej do Królestwa Polskiego. Odtąd Ostromecko należało administracyjnie do województwa chełmińskiego na terytorium Prus Królewskich.
W XV wieku właścicielami Ostromecka byli średniozamożni rycerze herbu Pomian, zobowiązani do służby w wyprawach wojennych w zbroi ciężkiej.
Nazwę Ostromezh wymieniono 5 sierpnia 1222 roku w akcie nadania przez księcia Konrada Mazowieckiego rozległych posiadłości w ziemi chełmińskiej na rzecz biskupa misyjnego Prus Chrystiana.
W 1748 roku dobra ostromeckie i mazowieckie odziedziczył Paweł Michał Mostowski herbu Dołęga, wojewoda pomorski w latach 1758–1763, znany z ambicji i wystawnego życia. W karierze pomagała mu magnacka rodzina Czartoryskich oraz minister saski Henryk Brühl. W latach 1758-1766 w miejscu skromnego dworu w Ostromecku wybudował pałac w stylu baroku drezdeńskiego, zwany obecnie Pałacem Starym. Będąc zwolennikiem dynastii Wettinów, cieszył się względami Augusta III Sasa, od którego 25 sierpnia 1750 roku otrzymał przywilej lokacyjny na założenie w Ostromecku miasta na prawie magdeburskim. Mostowski w miejscu obecnie zajmowanym przez nowy pałac rozpoczął budowę ratusza. W 1756 osadził we wsi Żydów licząc na rozwój handlu przy przeprawie przez Wisłę, a w 1767 czynił starania o sprowadzenie do miejscowej parafii zakonu paulinów. Rozrzutny tryb życia i załamanie się kariery politycznej Mostowskiego po objęciu tronu przez Stanisława Augusta Poniatowskiego doprowadziło do zadłużenia majątku ostromeckiego.
Od 1804 właścicielem majątku ostromeckiego był bogaty kupiec Jakub Martin Schönborn z Grudziądza, który w 1812 roku uzyskał szlachectwo od księcia warszawskiego Fryderyka Augusta. W rezultacie dobrego stanu finansowego majątku Schönbornów powstał zamiar budowy w Ostromecku Pałacu Nowego w stylu klasycystycznym. Okazałą budowlę wzniesiono w latach 1832-1840 na podstawie projektu wykonanego w berlińskiej pracowni architektonicznej Karla Friedricha Schinkla. W 1840 roku spadkobiercą majątku został Gottlieb Marcin Vertraugott von Schönborn, który przekształcił dobra ostromeckie w własność rodzinną, których jedynym spadkobiercą mógł być najstarszy syn właściciela. W 1873 roku nastąpiło połączenie rodów Schonbornów i Avenslebenów w Ostromecku poprzez małżeństwo jedynej sukcesorki Marty Matyldy Marii Schönborn z Albrechtem von Avenslebenem, pochodzącym z Saksonii. Od 1880 roku Alvensleben figurował oficjalnie jako pan majoratu ostromeckiego, a w 1888 roku otrzymał od cesarza niemieckiego Fryderyka III tytuł hrabiego von Alvensleben-Schönborn, związanego z majątkiem Ostromecko. 
We wsi znajduje się okazały zespół pałacowo-parkowy należący pierwotnie do rodziny Schönborn, a w latach 1890-1945 do rodziny von Alvensleben. W skład tego zespołu wchodzą: Barokowy Pałac Stary, zbudowany około roku 1730 w stylu saskiego rokoka na wysokiej skarpie nad Wisłą, z inicjatywy wojewody pomorskiego Pawła Michała Mostowskiego, w miejscu dawnego dworu rodziny Dornowskich oraz Klasycystyczny Pałac Nowy zbudowany w 1849 roku, zaprojektowany prawdopodobnie przez Karla Friedricha Schinkla na zlecenie Jakuba Martina Schönborna. Pałace otoczone są 36-hektarowym parkiem krajobrazowym w stylu angielskim (dęby, graby, modrzewie i kasztanowce), zaprojektowanym przez pruskiego ogrodnika królewskiego Petera Josepha Lennégo (współtwórcę m.in. ogrodów Sanssouci w Poczdamie). Znajdują się tu 62 pomniki przyrody: 11 lip drobnolistnych, 17 dębów szypułkowych, 20 kasztanowców, 4 buki, 1 sosna wejmutka, 5 wiązów, jesion wyniosły i olsza czarna. Średnice pni wynoszą od 200 do 455 cm. Park rozciąga się, na osi pałacu Schönbornów, aż po ukryte w zieleni mauzoleum grobowe właścicieli z 1878 roku. U stóp Pałacu Mostowskich znajduje się ponadto ogród włoski w stylu renesansowym - jedyny w województwie i jeden z nielicznych w Polsce. Na wzniesieniu obok zespołu pałacowego znajduje się, przebudowany w latach 1763-1764, kościół pw. św. Mikołaja, Stanisława i Jana Chrzciciela z XIV wieku, z barokową wieżą.
Tags: , ,

Kontakt

Tu skontaktujesz się najszybciej ...


NAPISZ

Śledź mnie w Social Media


copyright © created by Adam Zdunek [2018]

Search