ORNETA /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

miasto położone na Równinie Orneckiej, na Warmii, w północnej części województwa warmińsko-mazurskiego nad Drwęcą Warmińską i Jeziorem Mieczowym.

BOHONIKI /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, zamieszkiwana przez mniejszość tatarską. We wsi znajduje się meczet oraz mizar – cmentarz muzułmański.

BISKUPIN /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

wieś w województwie kujawsko-pomorskim, w powiecie żnińskim, na Pojezierzu Gnieźnieńskim. Leży w obrębie regionu historyczno-etnograficznego zwanego Pałukami. Na jej terenie znajduje się stanowisko archeologiczne Biskupin, którego odkrycie było jednym z najważniejszych wydarzeń w dziejach polskiej i europejskiej archeologii.

KRUSZYNIANY /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

wieś w Polsce położona w województwie podlaskim. Wieś położona w pobliżu rzeki Nietupy na skraju znajdujących się nad nią łąk, lasów oraz wzniesień dochodzących do 161 m n.p.m.

WILCZY SZANIEC /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

w latach 1941–1944 kwatera główna Adolfa Hitlera w lesie gierłoskim, na wschód od Kętrzyna. Kwatera została wybudowana, aby Hitler mógł z niej dowodzić wojskami podbijającymi ZSRR.

BIAŁYSTOK /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

miasto na Podlasiu w północno-wschodniej Polsce, położone na Wysoczyźnie Białostockiej, będącej częścią makroregionu Nizina Północnopodlaska, nad rzeką Białą. Uwarunkowania geograficzne (miasto leży w sąsiedztwie Białorusi, Litwy i Rosji) i historyczne sprawiły, że Białystok jest miejscem, gdzie od wieków żyli wspólnie ludzie różnych kultur, wyznań i narodowości, co ukształtowało specyficzny charakter miasta.

TRZEŚCIANKA /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

wieś w Polsce, położona w województwie podlaskim, w powiecie hajnowskim, w dolinie rzek Rudnia i Małynka (prawe dopływy rzeki Narew). Pierwotnie miejscowość nazywała się Trościanica. Tę historyczną nazwę zniesiono i zastąpiono sztuczną i obcą kulturowo Trześcianką dopiero w 1967 r.

SANOK /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

miasto powiatowe w Polsce w województwie podkarpackim. Położone w dolinie Sanu, w Kotlinie Sanockiej, w Euroregionie Karpackim. Jeden z najdalej wysuniętych na południowy wschód ośrodków miejskich Polski, z rozwiniętym przemysłem chemicznym. Powiat sanocki wraz z krośnieńskim jest jednym z najstarszych ośrodków górnictwa naftowego na świecie, rafineria oraz kopalnie ropy naftowej istniały tu przed rokiem 1884.

Kontakt

Tu skontaktujesz się najszybciej ...


NAPISZ

Śledź mnie w Social Media


copyright © created by Adam Zdunek [2018]

Search