RUPEA /RUMUNIA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Rupea (węg. Kőhalom) – niewielkie miasto w zachodniej Rumunii, w zachodnim Siedmiogrodzie. Prawa miejskie otrzymało w 1324. Główną atrakcją turystyczną są tu usytuowane na okolicznym wzniesieniu górujące nad miastem majestatyczne ruiny średniowiecznej fortecy chłopskiej. 
rupea_2.jpg
Strategiczne położone wzgórza nad Rupeą docenione zostały już w czasach starożytnych. Odkryte przez archeologów ślady człowieka pochodzą z IV wieku p.n.e. Przypuszcza się jednak, że pierwszy większy zamek obronny wzniesiono tu dopiero w VII wieku. W kolejnych wiekach był on kilkukrotnie przebudowywany i powiększany. W czasach swojej świetności forteca dawała schronienie mieszkańcom okolicznych wiosek i miasteczek. Swój obecny kształt twierdza uzyskała w czasie ostatniej większej przebudowy jaka miała miejsce w XII wieku. Kres świetności Rupei nastał wraz z okupacją osmańską, która objęła okoliczne tereny w pierwszej połowie XV wieku. Wtedy to wojska tureckie doszczętnie splądrowały i zniszczyły miasto oraz górujący nad nim zamek. Obecnie w pełni odrestaurowane i zabezpieczone ruiny udostępnione są dla zwiedzających. Z murów twierdzy rozpościera się przepiękna panorama miasta oraz malownicze krajobrazy Siedmiogrodu.
Samotna skała na równinie zwana Cohalm była zamieszkana jeszcze przed naszą erą. Przypuszcza się, że pierwszy zamek został wzniesiony w VII wieku, i jak to z zamkami bywa był wielokrotnie przebudowywany. Obecny kształt zyskał w XII w. W XV w. Turcy zdobyli zamek i poważnie go zdewastowali. Ostatni zapis, mówiący o tym, że twierdza stała się schronieniem dla okolicznej ludności przed Turkami pochodzi z 1789 roku.
Zamek chłopski – rodzaj fortecy, który jednak nie pełnił na co dzień funkcji mieszkalnych, a służył lokalnej społeczności wiejskiej, która go budowała i utrzymywała, jako schronienie w razie niebezpieczeństwa. Zamki chłopskie popularne były w średniowieczu na obszarze dzisiejszych Niemiec (głównie w Westfalii), gdzie jednak do dzisiaj dotrwały relikty tylko nielicznych. Zachowała się natomiast pewna liczba zamków chłopskich na terenie Siedmiogrodu, gdzie wznosili je między XIII a XVI w. emigranci z terenów niemieckich, nazywani Sasami siedmiogrodzkimi.
Charakter zamku chłopskiego, który służył społeczności wiejskiej i pełnił funkcje mieszkalne wyłącznie w czasie zagrożenia, decydował o jego konstrukcji. Aby zapewnić ludziom schronienie (zazwyczaj mieszkańcom wsi, w której zamek się znajdował, czasem paru okolicznych), wewnątrz murów obronnych budowano bardzo liczne, niewielkie cele refugialne, które służyły chłopom jako miejsce pobytu oraz złożenia najcenniejszego dobytku. Nacisk położony był na rozbudowę fortyfikacji – rozrastały się one stopniowo przez stulecia, w sposób zupełnie nieplanowany (bez jednolitej koncepcji), zarówno wszerz (poprzez dodawanie kolejnych pierścieni murów czy dobudowywanie dodatkowych obronnych dziedzińców), jak i wzwyż (poprzez podnoszenie murów obronnych i budowanie nowych baszt). Budowle wyposażane były w kryte galerie, wykusze, hurdycje służące celom obronnym, otaczano je fosami. Zdawać by się mogło, że występował w nich wręcz nadmiar urządzeń obronnych, który mógłby w sprawnym odpieraniu natarcia przeszkadzać, warto jednak wskazać, że największe spośród zamków chłopskich czy kościołów warownych były bardzo rzadko zdobywane. 
Często rodzaj zamku chłopskiego stanowiły fortyfikacje budowane wokół kościołów, w których świątynie (wyposażone w różne obronne urządzenia) pełniły funkcję głównego elementu zespołu obronnego i ostatniego punktu oporu (zob. bardzo liczne kościoły warowne w Siedmiogrodzie), podobnie jak stołp w zamku. Zazwyczaj zamki mieściły się na wzgórzach poza wsią, zaś kościoły warowne w ich centrum, choć od tej reguły są wyjątki (np. zamek w Câlnic położony w dolinie w centrum wsi i kościół w Biertan wzniesiony na wzgórzu ponad wsią).
Tags: , ,

Kontakt

Tu skontaktujesz się najszybciej ...


NAPISZ

Śledź mnie w Social Media


copyright © created by Adam Zdunek [2018]

Search