STIČNA /SŁOWENIA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Stična – wieś w centralnej Słowenii. Znana ze znajdującego się w niej opactwa cystersów z XII wieku, które jest najstarszym klasztorem w Słowenii.
sticna_21.jpg
Wielki kompleks osadniczy kultury wschodniohalsztackiej — wyżynne osiedle obronne i cmentarzysko kurhanowe; rozległy, „książęcy” gród (800 x 400 m) na wzniesieniu, otoczony fortyfikacjami; do wnętrza prowadziły zapewne 3 bramy; najstarsze fortyfikacje z ok. 750 p.n.e., zniszczone ok. 600 p.n.e., odbudowywane; ostatecznie przestały funkcjonować w początkach okresu lateńskiego (ok. 400 p.n.e.); cmentarzysko, gł. tzw. rodzinne i rodowe kurhany; przeważają pochówki szkieletowe; wśród wyposażenia wyróżniają się zespoły z pancerzami brązowymi, inwentarze z elementami italskimi oraz wschodnimi (gł. typu kultury Vekerzug); ilustruje to wysoki rozwój cywilizacyjny i różnorodność powiązań kulturowych tutejszych społeczności halsztackich z terenami ościennymi: Italią, Grecją, a także Niz. Węgierską. 
Znani ludzie, którzy urodzili się lub mieszkali w Stičnej to: Peter Držaj (1913–1944) - lekarz partyzant oraz Joannes Disma Floriantschitsch de Grienfeld (1691–1757) - astronom carniolański, matematyk, geograf i kartograf.
Klasztor Cystersów został założony w 1136 roku. Wewnętrzny kościół był konsekrowany w 1156 roku. Gruntownie przebudowany w XVII i poł. XVIII w. w stylu barokowym. Zachowały się też stara prałatówka z ok 1600 roku, romańsko - gotyckie krużganki zdobione freskami przedstawiającymi m.in. proroków i sceny ze Starego Testamentu oraz refektarz i biblioteka z XVIII wieku.
Tags: , ,

Kontakt

Tu skontaktujesz się najszybciej ...


NAPISZ

Śledź mnie w Social Media


copyright © created by Adam Zdunek [2018]

Search