ZAMEK ŽUŽEMBERK /SŁOWENIA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Zamek Žužemberk (niem.: Seisenberg) - miasto położone na południowy wschód od słoweńskiej stolicy Lublany. Jest siedzibą gminy Žužemberk. Obszar ten jest częścią historycznego regionu Dolna Kraina. Žužemberk leży w południowej części Krainy na lewym brzegu rzeki Krka. Dominującym punktem jest średniowieczny zamek na wzgórzu.
zuzemberk_2.jpg
Pierwsze wzmianki o miejscowości odnoszą się do czasów, kiedy Rzymianie poprowadzili tędy szlak przez region. W dokumentach pisanych, po raz pierwszy Žužemberk został wspomniany w 1246 roku. Prawa miejskie otrzymał w 1399 roku. Uważa się, że budowę miejscowego zamku rozpoczęto około 1000 roku, a kaplica zamkowa poświęcona św. Ulrichowi została zbudowana w 1046.
W lutym 1945 r. zamek Žužemberk, będący siedzibą Domobrańców - słoweńskiej ochotniczej formacji zbrojnej współpracującej z Niemcami podczas II wojny światowej został zaatakowany przez bombowce alianckie. Budynek i miasto zostało poważnie uszkodzone. W latach 60. XX wieku rozpoczęto prace konserwatorskie, które trwają do dzisiaj.
W latach 1526–1533 książę biskup Christophorus Rauber wzmocnił zamek budując obronne wieże. Zaraz potem w 1538 roku zamek i miasto kupiła rodzina Auersperg z Turjak i były w jej władaniu przez następne stulecia. Jednym z najbardziej znanych przedstawicieli rodu był Johann Weikhard z Auersperg, wychowawca cesarza Ferdynanda III, który był radnym sądowym i pierwszym ministrem monarchii Habsburgów. 
W XVI wieku miasto i zamek były wielokrotnie atakowane. Urodziło się w nim wielu znanych przedstawicieli rodu von Auersperg, w tym np. Andreas von Auersperg, syn Wolfa Engelberta, nagrodzony przez papieża i cesarza habsburskiego za jego rolę w pokonaniu Turków w 1593 roku, Johann Weikhard von Auersperg - opiekun cesarza Ferdynanda III, książe i pierwszy minister monarchii Habsburgów, a także kardynał z 1669 roku, Joseph Franz von Auersperg - kardynał z 1783 roku. W XIX wieku zamek służył jako więzienie, aż został ostatecznie opuszczony w 1893 roku.
Rodzina Auersperg założyła w mieście dużą hutę żelaza w 1763 roku i uzyskała koncesję na rozległe wydobycie żelaza w okolicy. W 1891 w obliczu wzrastającej konkurencji i kosztów produkcji huta została zamknięta. W mieście rozwinęło się również wiele tartaków i młynów wodnych i działa tam jedna z najstarszych papierni w Słowenii. 
Tags: , ,

Kontakt

Tu skontaktujesz się najszybciej ...


NAPISZ

Śledź mnie w Social Media


copyright © created by Adam Zdunek [2018]

Search