STRYJ /UKRAINA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Stryj (ukr. Стрий, węg. Sztrij) – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, nad rzeką Stryj. Polskie miasto królewskie lokowane w 1431 roku, położone na przełomie XVI i XVII wieku w powiecie stryjskim ziemi przemyskiej województwa ruskiego, w drugiej połowie XVII wieku należał do starostwa stryjskiego.
stryj_2.jpg
Pierwsze wzmianki o Stryju są z 1385 roku, kiedy odnotowano istnienie osady i świątyni chrześcijańskiej. Najprawdopodobniej miasto wzięło swą nazwę od rzeki Stryj, która jest prawym dopływem Dniestru. W 1403 roku Stryj został podarowany przez Władysława Jagiełłę najmłodszemu bratu, księciu Świdrygielle, a w 1431 miasto uzyskało prawa miejskie. W 1460 woku król Kazimierz Jagiellończyk nadał miastu prawa magdeburskie. Miasto otrzymało liczne przywileje i ulgi: pozwolenie na doroczne jarmarki i sobotnie targi, połów ryb, wycinkę drzew w królewskich lasach, sprzedaż wina i piwa beczkowego w piwnicy pod ratuszem, budowę na rynku sukiennic.
W Stryju urodził się Kornel Makuszyński (1884–1953) – polski wybitny prozaik, poeta, felietonista, krytyk teatralny i publicysta.
Jako powiat Stryj był jednostką administracyjna w okresie I Rzeczypospolitej, w województwie ruskim od XV w. do 1772 roku. Dalszych przywilejów udzielił miastu Zygmunt I Stary, a następnie król Zygmunt II August przyznając z dóbr królewskich łany pod uprawę pasz dla bydła. Król Stefan Batory zobowiązał kupców przywożących sól do zatrzymywania się w mieście na trzy dni, w 1576 r. nadał Żydom przywilej kupowania domów i zakładania sklepów. W połowie XVII w. istniały w Stryju liczne cechy: kupiecki, krawiecki, kuśnierski, tkacki, garncarski, kowalski, ślusarski, kołodziejski, piekarski, bednarski, słodowników, postrzygaczy i najliczniejszy szewski ze specjalnymi przywilejami nadanymi już w 1591 r. przez króla Zygmunta III Wazę. Korzyści z królewskich przywilejów często były niwelowane przez najazdy Tatarów, Kozaków, Turków, Wołochów, morowe powietrze, pożary czy zbrojne zatargi mieszczan ze szlachtą pobliskiego Zapłatyna.
W uporaniu się z tymi klęskami pomógł król Jan Sobieski, sprawujący urząd stryjskiego starosty. Na długiej liście starostów widnieją: hetman Jan Tarnowski, hetman Stanisław Koniecpolski, Mikołaj Sieniawski, syn hetmana wielkiego koronnego, Stanisław Poniatowski, ojciec króla Stanisława Augusta, a kończy Kazimierz Poniatowski. W wyniku I rozbioru Polski w 1772 w wyniku I rozbioru Polski miasto weszło w skład Cesarstwa Austriackiego. 17 kwietnia 1886 wielki pożar zniszczył doszczętnie miasto.
W czasie kampanii wrześniowej, 11 września 1939 w mieście zostało zorganizowane Dowództwo Grupy „Stryj”. 12–13 września 1939 w wyniku antypolskiej dywersji nastąpiło przejściowe opanowanie Stryja przez uzbrojone bojówki OUN oraz ukraińskich mieszkańców miasta i okolic. 22 września 1939 przez wkroczenie Armii Czerwonej rozpoczęła się pierwsza okupacja sowiecka. Po rozpoczęciu niemieckiej inwazji na ZSRR 2 lipca 1941 nastąpiło zajęcie miasta przez siły Wehrmachtu i początek okupacji niemieckiej. W czasie jej trwania w latach 1942 - 1943 w mieście istniało hitlerowkie getto, w którym uwięziono ok. 15 tys. Żydów z miasta i okolicy. Wymordowano ich na miejscu, wywieziono na miejsce kaźni w pobliskim Hołobutowie lub do obozu zagłady w Bełżcu. 5 sierpnia 1944 miasto zostało zdobyte przez Armię Czerwoną i współdziałające z nią oddziały Armii Krajowej. W latach 1945-1946 wysiedlono Polaków ze Stryja i okolic do pojałtańskiej Polski.
Tags: , ,

Kontakt

Tu skontaktujesz się najszybciej ...


NAPISZ

Śledź mnie w Social Media


copyright © created by Adam Zdunek [2018]

Search