AKTUALNOŚCI & BLOG

Poniżej znajdziecie opisy miejsc, które zwiedzałem i skąd pochodzą moje fotogalerie. Nie są to stricte relacje z moich podróży, lecz bardziej informacji historyczne - to takie moje hobby. Rzadko gdzieś jeżdżę, gdzie historycznie nic się nie wydarzyło. Znajdziecie tu dużo zamków, których historia i architektura pasjonuje mnie szczególnie. Mam nadzieję, że zdjęcia i informacje Was zainteresują i będziecie wracać na moje www.

GDAŃSK /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

miasto położone nad Morzem Bałtyckim u ujścia Motławy do Wisły nad Zatoką Gdańską. Jest to miasto o ponadtysiącletniej historii, którego tożsamość na przestrzeni wieków kształtowała się pod wpływem różnych kultur. Gdańsk był największym miastem Rzeczypospolitej Obojga Narodów, miastem królewskim i hanzeatyckim. Na terenie miasta znajdują się liczne zabytki architektury, działa w nim wiele instytucji i placówek kulturalnych.

ZAKOPANE /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

miasto w południowej Polsce, w województwie małopolskim, siedziba powiatu tatrzańskiego. Największa miejscowość w bezpośrednim otoczeniu Tatr, duży ośrodek sportów zimowych, potocznie nazywany zimową stolicą Polski. W jego granicach administracyjnych znajduje się znaczna część Tatrzańskiego Parku Narodowego.

OSOWIEC - TWIERDZA /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

osada w Polsce położona w województwie podlaskim nad rzeką Biebrzą. W latach 1743–1827 Osowiec (jako Marcinpol) posiadał prawa miejskie. Leży na terenie Niziny Podlaskiej w Kotlinie Biebrzańskiej w zwężeniu położonych wokół mokradeł w zakolu na lewym brzegu rzeki Biebrzy. Na terenie miejscowości ma siedzibę Biebrzański Park Narodowy oraz znajduje się rosyjska twierdza z XIX wieku.

WIGRY /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

wieś w województwie podlaskim, w powiecie suwalskimi. Wieś duchowna położona była w końcu XVIII wieku w powiecie grodzieńskim województwa trockiego. We wsi znajduje się kościół i były klasztor zakonu kamedułów.

KRĄG /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

zabytkowy zamek zlokalizowany w Krągu w województwie zachodniopomorskim, bezpośrednio nad jeziorem Zamkowym. Jedno z najciekawszych nowożytnych założeń rezydencjonalnych na Pomorzu.

STARAWIEŚ /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

neogotycki pałac w miejscowości Starawieś koło Węgrowa na pograniczu dwóch historycznych krain Podlasia i Mazowsza. Pałac wybudowany w XVI wieku, w późniejszym okresie był wielokrotnie przebudowywany i modernizowany.

GOŁDAP /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

miasto uzdrowiskowe w województwie warmińsko-mazurskim. Historycznie leży na Mazurach, tzw. Mazurach Garbatych przy Puszczy Rominckiej, choć może być także zaliczana do Małej Litwy, jako obszar tradycyjnie zamieszkiwany zarówno przez polskich Mazurów, jak i Litwinów pruskich..

BYTÓW /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

gotycki zamek krzyżacki z XIV i XV wieku będący początkowo siedzibą prokuratora krzyżackiego, a następnie własnością książąt pomorskich. Zamek znajduje się w Bytowie w województwie pomorskim.

TYKOCIN /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

miasto w województwie podlaskim, w powiecie białostockim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Tykocin, położone w Kotlinie Biebrzańskiej nad Narwią. Miasto prywatne, później królewskie, położone było w ziemi bielskiej województwa podlaskiego. W Tykocinie przebywali wielokrotnie królowie oraz książęta polscy. Duża liczba zabytków, a przede wszystkim zachowany oryginalny układ przestrzenny miasta, z widoczną do dzisiaj granicą części żydowskiej, z oryginalną synagogą powoduje, że miasto jest odwiedzane przez turystów z kraju i zagranicy.

MIERUNISZKI /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

wieś położona w województwie podlaskim, najstarsza miejscowość w dawnym powiecie oleckim. Nazwa Mieruniszek wywodzi się od zamieszkałej tu niegdyś ludności jaćwieskiej.

STARA KISZEWA /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

wieś w Polsce, położona w województwie pomorskim, leżąca na pograniczu Kaszub i Kociewia, położona nad rzeką Wierzycą. Nazwa wsi pochodzi od imienia męskiego Kiss i w ciągu wieków była przekształcana od najstarszej formy: Kissow, przez Vela Kyssewa, Kissawa Stara, (niem. Alt Kischau) do współczesnej – Stara Kiszewa.

WIZNA /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

dawne miasto, obecnie wieś w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim. Leży na historycznym Mazowszu. Wizna uzyskała lokację miejską w 1400 roku, zdegradowana w 1870 roku. Miasto królewskie Korony Królestwa Polskiego, położone było w drugiej połowie XVI wieku w ziemi wiskiej województwa mazowieckiego. Miejsce obrad sejmików ziemskich ziemi wiskiej od XVI wieku do pierwszej połowy XVIII wieku.

RAP /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

zbudowany w 1811 (według innych źródeł w 1808 albo 1795) w mazurskiej wsi Rapa grobowiec rodzinny pruskiego rodu baronów von Fahrenheid, zaprojektowany przez bliżej nieznanego architekta. Często uważa się, że jest nim Bertel Thorvaldsen, jednak nie ma jednoznacznych dowodów na poparcie tej tezy. Charakterystyczną cechą budowli jest kształt, przypominający starożytne egipskie piramidy.

DARŁOWO /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

miasto nadmorskie w północno-zachodniej Polsce, w województwie zachodniopomorskim. Położone nad Morzem Bałtyckim, w dolinie rzek Wieprzy i Grabowej, na Pobrzeżu Koszalińskim, na Pomorzu Zachodnim. Darłowo posiada dwie wydzielone części miasta: Darłówko i Racisław. Z powodu rozdzielenia rzeką potocznie rozróżnia się również Darłówko Wschodnie oraz Darłówko Zachodnie.

DOWSPUDA /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

osada w Polsce położona w województwie podlaskim nad rzeką Rospudą. Główną atrakcją turystyczną są ruiny neogotyckiego pałacu Paców, wybudowanego w latach 1820–1827 staraniem Ludwika Michała Paca, generała wojsk polskich i napoleońskich.

GIŻYCKO /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

miasto na Mazurach, pomiędzy jeziorami Kisajno i Niegocin. Jest jednym z głównych portów na szlaku wielkich jezior mazurskich i jednym z polskich ośrodków turystycznych i wypoczynkowych - stolicą żeglarstwa w Polsce.

LIW /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

ruina gotyckiego zamku książęcego wzniesionego w XV wieku jako strażnica graniczna w miejscowości Liw.

BOGUSZE /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

zabytkowy słup graniczny koło wsi Bogusze w powiecie ełckim w województwie warmińsko-mazurskim.

JAŁÓWKA /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

wieś (dawniej miasto) w Polsce położona w województwie podlaskim, w powiecie białostockim. Jałówka uzyskała lokację miejską w 1545 roku, zdegradowana przed 1897 rokiem. W II RP siedziba gminy Jałówka w powiecie wołkowyskim.

JEDWABNE /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

miasto w województwie podlaskim, w powiecie łomżyńskim. Dawniej prywatna wieś szlachecka położona była w drugiej połowie XVI wieku na ziemi wiskiej województwa mazowieckiego. Jedwabne uzyskało lokację miejską w 1736 roku, zdegradowane po 1827 roku, ponowne nadanie praw miejskich w 1927 roku. Miejscowość jest położona na Wysoczyźnie Kolneńskiej. W miasteczku swój początek ma struga Jedwabianka mająca swoje ujście w Narwi (okolice Wizny).

STAŃCZYKI /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

dwa mosty kolejowe z lat 1917–1918 w Stańczykach, w powiecie gołdapskim, są to elementy nieczynnej infrastruktury linii kolejowej łączącej Gołdap z Żytkiejmami. Czasami nazywane Akweduktami Puszczy Rominckiej.

LEŚNIEWO /POLSKA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna

wieś w Polsce położona w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie kętrzyńskim. Wieś znajduje się przy południowo-zachodnim brzegu Jeziora Rydzówka. Wyspy i mały półwysep przy leśniczówce Rydzówka stanowią rezerwat ptactwa wodnego oraz ptaków, zatrzymujących się tu w trakcie przelotów. Na północny zachód od wsi znajduje się Diabla Góra. Na zachód od wsi przebiega Kanał Mazurski, w pobliżu wsi znajdują się dwie nieukończone śluzy (Leśniewo Górne i Leśniewo Dolne).

Zapisz się do mojego newslettera ...

Kontakt

Tu skontaktujesz się najszybciej ...


NAPISZ

Śledź mnie w Social Media


copyright © created by Adam Zdunek [2018]

Search