KŁAJPEDA /LITWA/

Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 
Kłajpeda – miasto na wybrzeżu Morza Bałtyckiego nad Zalewem Kurońskim, w zachodniej części Litwy, położone u ujścia rzeki Dangi do Zalewu Kurońskiego, połączone kanałem z ujściem rzeki Niemen. Największe miasto Małej Litwy.
klajpeda.jpg
Obszar dzisiejszej Kłajpedy był niegdyś zamieszkany przez plemię Kurów (Kuronów, Kurszów). Według legendy nazwa miasta pochodzi od słów oznaczających ludzkie ślady na grząskim podłożu. Nazwę osadzie miał nadać jej założyciel, który na okolicznych bagnach stracił brata po którym pozostały tylko ślady na piasku. Jednak językoznawcy wywodzą to określenie od słów "Klaip eda" czyli "jeść chleb". Co ciekawe przez wiele lat miasto nazywane było Memel lub Memelburg. Tę nazwę nadali mu rycerze z Zakonu Kawalerów Mieczowych. Uważali oni, że to właśnie tu, do morza uchodzi rzeka Memel (obecnie Niemen).
W okresie Związku Radzieckiego miastu narzucono specjalny status, ponieważ w okolicy wybudowano wiele baz wojskowych. Osiedlono w nim licznych Rosjan i zabroniono wstępu osobom z zewnątrz.
Plemię Kurów podzieliło los wielu tutejszych grup rodowych i zostało podbite przez najeźdźców z zachodu. Mistrz Zakonu postanowił zbudować w tym miejscu zamek, który pozwoliłby mu kontrolować sytuację na wybrzeżu Bałtyku. Obok warowni szybko rozwinęło się miasto i w trzy lata po otrzymaniu lokacji przystąpiło do Hanzy. Czasy były niespokojne i bardzo szybko Kawalerowie Mieczowi zdecydowali się na przekazanie zamku Krzyżakom. Po wojnie trzynastoletniej Kłajpeda stała się lennem Królestwa Polskiego. W kolejnych wiekach była regularnie niszczona przez pożary, wojny i zarazy. Istotnym faktem okazało się przyjęcie przez kłajpedzkich mieszczan reformacji. Ten fakt jeszcze silniej związał Kłajpedę z Prusami i mocniej zaznaczył odmienność tutejszej ludności od reszty Litwinów. Mimo wielu zniszczeń cały czas rozwijał się handel morski, a w mieście budowano liczne statki. W okresie wojen napoleońskich Kłajpeda przez krótki czas pełniła funkcję stolicy Prus. Bliskość granicy z Rosją sprawiała, że królował tu przemyt, ale też kolportaż zakazanych w państwie carów pism. Mimo, niechętnej mniejszościom narodowym polityce pruskiej, prawie połowa mieszkańców posługiwała się językiem litewskim.
Z dawnych umocnień pozostały jedynie ziemne szańce. Dziś w ich murowanych wnętrzach mieści się niewielkie muzeum, prezentujące historię fortecy. Wprawdzie ekspozycja nie jest zbyt duża, ale została przygotowana starannie, a spacer po dawnych fortecznych może okazać się ciekawym doświadczeniem. Istnieją plany odbudowy starego zamku, trudno jednak powiedzieć kiedy zostaną one zrealizowane.
Sprawa przynależności państwowej Kłajpedy stała się poważnym problemem po I wojnie światowej. Przez pewien czas usiłowano stworzyć w mieście protektorat francuski. Rząd litewski nie mogąc znaleźć odpowiedniego rozwiązania zaistniałej sytuacji zorganizował powstanie. Kłajpeda stała się autonomiczną częścią Litwy. Taki stan rzeczy trwał do 1939 roku kiedy to miasto zostało zajęte przez Niemców. Po upadku Hitlera w okolicy wybudowano wiele baz wojskowych. Miastu narzucono specjalny status osiedlając w nim licznych Rosjan i zabraniając wstępu osobom z zewnątrz. Doprowadziło to do wielu zaniedbań w architekturze Kłajpedy. Dopiero w ostatnich latach podejmuje się prace remontowe, powstają liczne puby, kawiarnie i restauracje.
Tags: ,

Kontakt

Tu skontaktujesz się najszybciej ...


NAPISZ

Śledź mnie w Social Media


copyright © created by Adam Zdunek [2018]

Search